Thể loại

Kênh hay

Cuộc chiến xa lạ | Tập 1 | Phim tình báo, chiến tranh Việt Nam năm 69-70 - Free video search site - Findclip

lượt xem
Tải video

,Cuộc chiến xa lạ | Tập 1 | Phim tình báo, chiến tranh Việt Nam năm 69-70 - Free video search site - Findclip,Cuộc chiến xa lạ | Tập 1 | Phim tình báo, chiến tranh Việt Nam năm 6970 Cuộc chiến xa lạ” sản xuất năm 2014 về một trang ít được biết đến trong lịch sử Việt Nam những năm 70 sự tham gia của các chuyên gia Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam. Hơn 6 nghìn quân nhân Liên Xô đã tham gia chiến đấu ở

nhận xét
    Tải thêm nhận xét