Thể loại

Kênh hay

Nghĩa trang người Việt trong trại tị nạn Galang [Indonesia 3] - Free video search site - Findclip

Challenge Me - Hãy Thách Thức Tôi 491,057 lượt xem
Tải video

Challenge Me - Hãy Thách Thức Tôi,Nghĩa trang người Việt trong trại tị nạn Galang [Indonesia 3] - Free video search site - Findclip,Nghĩa trang người Việt trong trại tị nạn Galang [Indonesia 3] Trước 1975, Việt Nam chia làm hai miền Nam Bắc với 2 chế độ xã hội khác nhau. Miền Bắc có thủ đô là Hà Nội, theo chế độ xã hội chủ nghĩa, tức là kinh tế tập trung do nhà nước quản lý, phân phối hàng hoá theo tem phiếu đầu người. M

nhận xét
    Tải thêm nhận xét