Thể loại

Kênh hay

Phim chiến tranh thời kỳ 1941-1945 - Free video search site - Findclip

thang giang 144,855 lượt xem
Tải video

thang giang,Phim chiến tranh thời kỳ 1941-1945 - Free video search site - Findclip,Phim chiến tranh thời kỳ 19411945 Phim chiến tranh thời kỳ năm 19411945. Xem bộ phim này làm cho tôi nhớ đến những anh hùng việt nam trong thời kỳ chống PHÁP và chống Mỹ năm 19411945 sau khi pháp rúp khởi việt nam mà mỹ thay pháp sâm nhật vào việt nam, quân đội nhân dân việt nam cùng với những

nhận xét
    Tải thêm nhận xét