Thể loại

Kênh hay

港818民陣遊行登場 示威群眾擠滿維園 20190818 公視晚間新聞

公視新聞網 262,118 lượt xem
Tải video

公視新聞網,港818民陣遊行登場 示威群眾擠滿維園 20190818 公視晚間新聞,更多新聞與互動請上: 公視新聞網 ( news.pts.org.tw ) PNN公視新聞議題中心 ( pnn.pts.org.tw/ ) PNN 粉絲專頁 ( facebook.com/pnnpts/ ) PNN livehouse.in頻道 ( livehouse.in/channel/PNNPTS )

nhận xét
    Tải thêm nhận xét